Đẩy mạnh các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Views: 356
Đẩy mạnh các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ
Nữ giới ở tỉnh ta chiếm khoảng 51,02% dân số , thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và địa phương đã triển khai nhiều hoạt động tăng cường bình đẳng giới.

Vì sự tiến bộ của phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ vươn lên học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Các đại biểu nữ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025).

Những điểm sáng :

Những năm qua, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ở huyện Trực Ninh chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với phụ nữ, triển khai có hiệu quả các chương trình chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ.

Hoạt động hỗ trợ vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, giới thiệu việc làm triển khai lồng ghép trong các chương trình giảm nghèo, xuất khẩu lao động, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia phát triển kinh tế gia đình.

Cải thiện đời sống với nhiều hoạt động hiệu quả thiết thực

Huyện Trực Ninh đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác bình đẳng giới, vai trò, vị trí của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng được khẳng định.

Tích cực tham gia thực hiện các chương trình kinh tế trọng tâm như: “Xây dựng mô hình cánh đồng lớn”, “Phát triển chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại theo phương pháp an toàn sinh học và đảm bảo vệ sinh môi trường”; “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Sản xuất rau an toàn”…

Nhiều nữ doanh nhân thành đạt

Giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động, tiêu biểu như các chị: Hoàng Thị Dậu, Giám đốc Công ty cổ phần Nhân Dậu; Vũ Thị Lụa, Giám đốc Hợp tác xã Cổ phần Dệt may Trung An…

Nhiều cô giáo đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi”, “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” các cấp, tiêu biểu như các cô giáo: Phạm Thị Hương (Trường Tiểu học Trực Cát); Mai Thị Thùy (Trường THCS Trực Đông); Đặng Thị Hà (Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đào Sư Tích); Nguyễn Thị Cúc (Trường Mầm non A Trực Đại)…

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp ở huyện

Như huyện Giao Thuỷ thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình… Từ năm 2019 đến nay, huyện đã tổ chức 2 lớp tập huấn kiến thức về giới, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình cho gần 400 cán bộ Hội Phụ nữ.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện phối hợp với các ngành chức năng

Đồn Biên phòng Ba Lạt, Quất Lâm tổ chức tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề cho cán bộ, hội viên phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức cho chị em về tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con theo khoa học, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em.

Để phụ nữ nâng cao hiểu biết, thực hiện đúng pháp luật, góp phần thực hiện bình đẳng giới, thời gian qua, nhiều mô hình CLB phụ nữ trên địa bàn huyện được thành lập như: “Phụ nữ với pháp luật”, “Phụ nữ vì sự bình yên tuyến biển”, “Phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em”…

Các phòng, ban, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội huyện Giao Thủy

Đã triển khai các hoạt động chuyên môn, gắn với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Phòng LĐ-TB và XH, Hội Phụ nữ huyện đẩy mạnh hoạt động dạy nghề cho lao động nữ.

Từ đầu năm đến nay, Phòng LĐ-TB và XH huyện, Hội Phụ nữ huyện tổ chức gần 40 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật cho phụ nữ về chăm sóc, bảo vệ lúa xuân, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

Phối hợp với Trung tâm Dạy nghề (Hội LHPN tỉnh) tổ chức khai giảng lớp may công nghiệp cho 35 chị em ở xã Giao Thanh.

Nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về nhà ở.

Năm 2020, Hội Phụ nữ huyện đã hỗ trợ 2 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Giao Thịnh và thị trấn Ngô Đồng mỗi người 20 triệu đồng; phối hợp với Quỹ TYM tổ chức khởi công xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Giao Hà với số tiền hỗ trợ là 40 triệu đồng.

Phụ nữ xã Xuân Phú (Xuân Trường) đẩy mạnh các hoạt động truyền dạy nghề tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. 

Quan tâm công tác phát triển cán bộ nữ

Những năm qua, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh việc lồng ghép công tác bình đẳng giới vào nhiệm vụ chính trị của các cơ quan.

Đơn vị và chương trình phát triển kinh tế – xã hội của mỗi địa phương.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ cho cán bộ.

Nhân dân bằng nhiều hình thức như tuyên truyền lưu động, qua hệ thống phương tiện thông tin đại chúng hoặc các buổi tuyên truyền trực tiếp qua các cuộc họp của các đoàn thể, các buổi sinh hoạt thôn, khối phố.

Từ năm 2011 đến nay, các huyện, thành phố tổ chức phát trên 1.000 tờ rơi.

Tập gấp tuyên truyền nâng cao vị thế của cán bộ nữ. Hàng năm, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức giới, kỹ năng lồng ghép giới và nghiệp vụ cho cán bộ, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới.

Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về bình đẳng giới

Pháp luật về lao động đối với lao động nữ được duy trì hàng năm tại ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh.

Nỗ lực giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm được các cấp uỷ đảng, chính quyền quyết tâm thực hiện. Năm 2020, Trung tâm dạy nghề Hội LHPN tỉnh đã phối hợp, liên kết với các ngành, các doanh nghiệp.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức tuyển sinh và đào tạo được 2.440 lao động, có 2.090 phụ nữ có việc làm sau đào tạo.

Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ đã tích cực nhận ủy thác các nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng (Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; TYM…) quản lý điều hành 2.713,3 tỷ đồng.

Hỗ trợ cho 157.658 hộ do phụ nữ làm chủ vay để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Ban quản lý quỹ quay vòng Hội LHPN tỉnh đã giải ngân 7,84 tỷ đồng cho 784 thành viên vay vốn để xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nhằm tạo điều kiện nâng cao vị thế, thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị

Các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cán bộ nữ từ công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý.

Nhiều cán bộ nữ được tín nhiệm giao giữ những trọng trách quan trọng và qua thực tiễn công tác đã thể hiện được năng lực trong điều hành, quản lý, xây dựng và tập hợp quần chúng.

Làm nòng cốt trong các phong trào ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đến nay, tỷ lệ cán bộ nữ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, các lĩnh vực từng bước được nâng lên.

Sau đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, ở cấp cơ sở, có 52 đồng chí nữ tham gia cấp uỷ, đạt tỷ lệ 21,8% (tăng 5,5% so với nhiệm kỳ 2015-2020); ở cấp huyện có 1 nữ Bí thư Huyện ủy.

12 nữ ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, tỷ lệ nữ cấp ủy đạt 17,3% (tăng 4,4% so với nhiệm kỳ 2015-2020). Tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ở cấp tỉnh có 13 đại biểu nữ (chiếm tỷ lệ 19,4%); cấp huyện có 96 đại biểu nữ (chiếm tỷ lệ 24,3%); cấp xã là 1.323 đại biểu nữ (chiếm tỷ lệ 22,2%).

Để phát huy tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp CNH-HĐH

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời gian tới Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về bình đẳng giới.

Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, củng cố, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp.

Tham mưu cho cấp uỷ việc quy hoạch đào tạo cán bộ nữ

Phát hiện bồi dưỡng giới thiệu những cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn, điều kiện đưa vào nguồn quy hoạch, đề bạt tham gia bộ máy lãnh đạo các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước giảm dần khoảng cách giữa nam và nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ được tiếp cận và thụ hưởng các giá trị của đời sống xã hội, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc./.

Theo : Viết Dự

Link Gốc : http://www.baonamdinh.com.vn/channel/5086/202103/ky-niem-111-nam-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3-day-manh-cac-hoat-dong-binh-dang-gioi-vi-su-tien-bo-cua-phu-nu-2542820/

Bình luận facebook

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết mới