Chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số được quy định như thế nào?

Views: 197
Chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số được quy định như thế nào?

Bạn đọc Trần Thanh Bình ở xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 11, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc, chính sách cán bộ người DTTS được quy định như sau:

1. Cán bộ người DTTS có năng lực và đủ tiêu chuẩn phù hợp quy định của pháp luật, được bổ nhiệm vào các chức danh cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý các cấp.

Ở các địa phương vùng DTTS, nhất thiết phải có cán bộ chủ chốt người DTTS.

2. Đảm bảo tỷ lệ hợp lý cán bộ người DTTS, ưu tiên cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia vào các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp.

3. Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, sử dụng đội ngũ cán bộ người DTTS.

4. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nội dung điều này.

* Bạn đọc Nguyễn Phương Nam ở xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn hỏi: Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong tín ngưỡng, tôn giáo?

 Trả lời: Theo Điều 5 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, các hành vi sau bị nghiêm cấm trong tín ngưỡng, tôn giáo:

1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo:

a) Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường;

b) Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;

c) Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân;

d) Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

5. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.

Theo : QĐND

Link Gốc : https://www.qdnd.vn/phap-luat/luat-su-cua-ban/chinh-sach-can-bo-nguoi-dan-toc-thieu-so-dtts-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-654682

NamDinh24H.VNNhịp Đập Thành Nam!
Bình luận facebook
0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết mới