Xem thêm

Nhà nông

Bạn đọc

Làng Quang Điểm có tự bao giờ ?

BÀI GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC LỊCH SỬA LÀNG QUANG ĐIỂM Làng Quang Điểm Thuộc ,xã Yên Phương , huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định Tư liệu : Ông Đinh Văn Đãm Chủ Biên : Ông Đinh Quang Lương Kịch bản : Ông Đinh Văn Thăng  & Tập thể ban văn hóa Thôn Quang Điểm thực […]