Xem thêm

Nhà nông

Bạn đọc

An ninh

Đại Học Điều Dưỡng Nam Định chi viện nhân lực y tế cho tỉnh Bình Dương

113 tình nguyện viên là cán bộ giảng viên và sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Đã xung phong lên đường chi viện cho tỉnh Bình Dương trong cuộc chiến chống đại COVID-19. Link Gốc : https://vnews.gov.vn/video/v-219963.htm Tags : y tế nam định, nam định, đại học điều dưỡng, bình dương, covid-19, […]